Category Archives: Backorder

Backorder là dịch vụ cho phép người dùng đặt chỗ tên miền đang trong thời gian chờ gia hạn nhằm tăng khả năng sở hữu tên miền lên cao hơn

Sở hữu những tên miền đẹp với giữ chỗ tên miền tại iNET

Khách hàng có thể sở hữu được những tên miền đẹp khi sử dụng giữ chỗ tên miền tại iNET. Dịch vụ cho phép người dùng đặt chỗ tên miền theo nhu cầu và tăng xác xuất sở hữu hơn so với việc đăng ký thông thường. 1.Bản chất của giữ chỗ tên miền tại… Read More »