Verisign đạt mốc 157,4 triệu tên miền trong quý 3 năm 2019

By | 06/11/2019

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) đã báo cáo thu nhập ngày hôm nay. Họ đã cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $ 1,36 trên doanh thu $ 308,4M. Điều này là tốt hơn so với dự đoán phân tích. Theo Yahoo , công ty đã bỏ lỡ doanh thu.

Các cổ phiếu đóng cửa vào thứ năm ở mức $ 185,73.

Điểm nổi bật về tài chính

• Verisign đã kết thúc quý 3 năm 2019 bằng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán có thể bán được là 1,23 tỷ đô la, giảm 40 triệu đô la từ cuối năm 2018.

• Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là 208 triệu đô la trong quý 3 năm 2019, so với 187 triệu đô la cho cùng quý năm 2018. • Doanh thu hoãn lại tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 là 1,04 tỷ đô la, tăng 24 triệu đô la từ cuối năm 2018.

• Trong quý 3 năm 2019, Verisign đã mua lại 1,0 triệu cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông với tổng chi phí là 194 triệu đô la. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, còn lại 522 triệu đô la cho việc mua lại cổ phần trong tương lai theo chương trình mua lại cổ phần không có ngày hết hạn.

Điểm nổi bật trong kinh doanh

• Verisign đã kết thúc quý ba năm 2019 với 157,4 triệu tên miền đăng ký và tên miền trong cơ sở tên miền, tăng 3,8 phần trăm từ cuối quý ba năm 2018 và tăng 1,27 triệu trong quý thứ ba của 2019.

• Trong quý 3 năm 2019, Verisign đã xử lý 9,9 triệu đăng ký tên miền mới cho .com và .net, so với 9,5 triệu cho cùng quý năm 2018.

• Tỷ lệ gia hạn cuối cùng của .com và .net trong quý 2 năm 2019 là 74,2% so với 75,0% trong cùng quý năm 2018. Tỷ lệ gia hạn không thể đo lường được hoàn toàn cho đến 45 ngày sau khi kết thúc quý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *